Välkommen

Valpar väntas efter DKBRCH, SJCH Squareclose West och Gracehunters Tides Friend of Gucci. Beräknad födsel i slutet av november 2022. mer info under valpar.